Google+

Monthly Archives: listopad 2014

Warsztaty – ozdoby choinkowe w Lipowym Moście

W ramach nowego projektu ze środków PFRON pod hasłem „JESTEŚMY RAZEM” mającego na celu przede wszystkim przeszkolenie  osób chętnych do pracy jako wolontariusze, ogłaszamy nabór na jednodniowe warsztaty dla 20 dzieci i ich opiekunów
„OZDOBY CHOINKOWE”
w Lipowym Moście – zobacz zdjęcia,

filmy:http://youtu.be/9c9jlKbqkXE

http://youtu.be/mQq8n1E5oow

http://youtu.be/pX90XgIsyD8

http://youtu.be/9S01UwVQBso

http://youtu.be/oOwOHC6LM5M

:

Termin: 07.12.2014

Miejsce: Lipowy Most (dojazd bezpłatny wynajętym autokarem).

Uczestnicy: 20 dzieci niepełnosprawnych (wraz z rodzicem/opiekunem prawnym) ze zdiagnozowanym autyzmem (wysokofunkcjonujące) lub Zespołem Aspergera w wieku 9 – 16 lat, zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego oraz 10 przeszkolonych wolontariuszy.

Termin naboru  od 17.11.2014 – 01.12.2014

Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Fundacji, ul. Antoniukowska 11,

Program:

14.00 wyjazd spod siedziby Fundacji autokarem

15.00 – 17.00 – warsztaty

17.00 – 18.00 – ognisko/poczęstunek

19.00 powrót do Białegostoku

Wolontariat

Zapraszamy chętne pełnoletnie osoby do współpracy.

Wolontariat1

pl-wol

Zgłoszenia przyjmujemy do 12.11.2014.

Pierwsze spotkanie  14.11.2014 o godz. 18.00 w siedzibie Fundacji. Chętnych serdecznie zapraszamy.

Konkurs o Białymstoku

 

KONKURS PLASTYCZNY

 „BIAŁYSTOK O KAŻDEJ PORZE”

Białystok

Cele konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni twórczej i ekspresji plastycznej,
 • integracja środowisk.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z placówek specjalnych
 • oraz integracyjnych.
 • Wielkość prac – A4.
 • Technika prac – dowolna.
 • Każdy autor może zgłosić jedną pracę.
 • Ilość nadsyłanych prac z danej placówki jest nieograniczona.
 • Prace należy dostarczyć na adres organizatora do dnia 01. 2015 r.

Każda praca powinna zawierać metryczkę z opisem:

 1. imię i nazwisko oraz wiek autora;
 2. klasa, adres i numer telefonu placówki,
 3. nazwisko i imię nauczyciela/opiekuna.

Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.

Kryteria oceny prac:

Komisja konkursowa przy ocenie prac będzie brała pod uwagę:

 • samodzielność wykonania;
 • estetykę pracy;
 • pomysłowość.

Nagrody i wyróżnienia:

Nagrody i wyróżnienia przyznaje komisja konkursowa powołana przez organizatorów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 01. 2015 r.

Informacja o laureatach i przekazaniu nagród pojawi się na stronie internetowej.

Informacje dodatkowe:

Dostarczając pracę na konkurs uczestnik: wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości jego danych osobowych.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do swobodnego rozporządzania pracami bez wypłaty ewentualnych honorariów i zgody autorów.

Ze wszystkich nadesłanych prac planowana jest wystawa.

Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy konkursu:

Ewa Łaszcz, Renata Domanowska

519 170 872

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!