Google+

Monthly Archives: luty 2015

Nabór – UM 2015

Ogłaszamy nabór dla osób mieszkających w Białymstoku
do realizacji projektu we współpracy z UM w Białymstoku – rozstrzygnięcie

„CHCĘ-POTRAFIĘ”

Zadanie w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2015 rok:

1. Rodzinny Klub Terapeutyczny dla grupy 6 rodzin.
Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 3 godzin tygodniowo przez okres 10 tygodni (łącznie 30 godzin zajęć). W ramach klubu rodzice realizować będą program zajęć grupowych z elementami grupy wsparcia prowadzony przez specjalistę-trenera, w tym samym czasie dzieci uczestniczyć będą w zajęciach z elementami treningu umiejętności społeczno-emocjonalnych -dzieci w wieku szkolnym.
dopłata uczestnika – 140zł

2. Trening Umiejętności Społecznych – zajęcia grupowe realizowane w wymiarze 8 spotkań po 2 godziny, dla 6 beneficjentów uczniów szkół podstawowych i/lub gimnazjum.
dopłata uczestnika – 100zł

3. Zajęcia psychoruchowe z elementami muzykoterapii – zajęcia grupowe 12 spotkań po 1 godzinie, dla 8 beneficjentów dzieci w wieku przedszkolnym i/lub szkolnym.
dopłata uczestnika – 100zł

4. LEGO terapia – zajęcia grupowe 10 spotkań po 2 godziny dla 6 beneficjentów – dzieci w wieku szkolnym.
dopłata uczestnika – 120zł

5. Zajęcia grupowe z wykorzystaniem gry w golfa jako metody rozwijającej umiejętności społeczne – zajęcia grupowe przeznaczone dla 6 dzieci w wieku szkolnym lub gimnazjalnym, obejmą 8 spotkań po 4 godziny i odbywać się będą na polu golfowym (dojazd we własnym zakresie – ok 35km).
dopłata uczestnika – 80zł

6. Zajęcia grupowe z elementami technologii IT (przygotowanie do zawodu – zajęcia grupowe przeznaczone dla 6 młodzieży (uczniów gimnazjów i/lub szkół średnich – posiadających laptopy) z autyzmem (wysokofunkcjonującym), Zespołem Aspergera zainteresowanej nowoczesnymi technologiami. Realizowane będą w wymiarze 10 zajęć po 2 godziny.
dopłata uczestnika – 120zł

7. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne dla 16 dzieci.
Zajęcia indywidualne w wymiarze 25 godzin dla każdego dziecka z wykorzystaniem terapii pedagogicznej, logopedycznej, terapii integracji sensorycznej, logorytmiki, terapii taktylnej, pedagogiki zabawy i metody Weroniki Sherborne.
dopłata uczestnika – 130zł

NABÓR TRWA od 02 marca 2015 do 10 marca 2015 roku.

Dopłata do zajęć płatna na nowe konto Fundacji:
Bank BGŻ 74 2030 0045 1110 0000 0394 7740
– po informacji o zakwalifikowaniu się na zajęcia.

Kryteria dla beneficjentów:
1. Wymagania formalne:
a) zameldowanie w Białymstoku,
b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.
c) wypełnienie zgłoszenia i złożenie w siedzibie fundacji w terminie do dnia 10.03.2015.
2. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji mają osoby:
a) ze zdiagnozowanym autyzmem lub Zespołem Aspergera w okresie od 1 stycznia 2014r. do chwili obecnej,
b) dotychczas niekorzystające z projektów realizowanych przez Fundację,
a ponadto:
c) data wpływu prawidłowo wypełnionych i podpisanych zgłoszeń,
d) regularne uczestnictwo w poprzednim projekcie,
e) w procesie rekrutacji do zajęć grupowych będzie uwzględniana dyspozycyjność kandydatów – grupy będą utworzone z uczestników o zbliżonym poziomie funkcjonowania społecznego i wieku, podobnych umiejętnościach, zainteresowaniach,
f) rodzic/opiekun prawny zobowiązany zostanie do podpisania oświadczenia
o systematycznym uczestniczeniu dziecka w zajęciach.

zgłoszenie – pdf-120x120 ikona-doc

Autyzm 2015 – umowa z UM w Białymstoku

W dniu 19 lutego 2015 roku zawarliśmy umowę z Prezydentem Miasta Białegostoku na realizację zadania publicznego pod nazwą „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem”.

Nasz projekt pod tytułem „CHCĘ  – POTRAFIĘ” realizowany będzie w okresie od 01.III. 2015 – 15.XII.2015 roku. W ramach tego projektu przewidziano:

1)

Realizacja zadania publicznego dotyczącego całościowych programów terapeutycznych dla dzieci z autyzmem i ich rodzin odbywać się będzie w formie zajęć warsztatowych
i terapeutycznych w ramach Rodzinnego klubu terapeutycznego.

Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 3 godzin tygodniowo przez okres 10 tygodni (łącznie 30 godzin zajęć). 

2)

 1. Trening umiejętności społecznych – zajęcia grupowe realizowane w wymiarze 8 spotkań po 2 godziny dla 6 beneficjentów.

2. Zajęcia psychoruchowe z elementami muzykoterapii – zajęcia grupowe realizowane w wymiarze 12 spotkań po 1 godzinie,
dla 8 beneficjentów. 

3. LEGO terapia– zajęcia grupowe realizowane w wymiarze 10 spotkań po 2 godziny dla 6 beneficjentów. Zajęcia będą prowadzone
z wykorzystaniem klocków LEGO- posiadających walory terapeutyczne, bazujące na zainteresowaniach wielu dzieci z autyzmem,
które będzie motywowało do uczenia się i zmiany zachowania.

4. Zajęcia grupowe z wykorzystaniem golfa jako metody rozwijającej umiejętności społeczne – zajęcia grupowe przeznaczone dla
6 beneficjentów, obejmą 8 spotkań po 4 godziny i odbywać się będą na polu golfowym. W programie zajęć oprócz nauki gry w golfa realizowane będą elementy treningu społecznego.

5. Zajęcia grupowe z elementami technologii IT (wprowadzenie do zawodu) – zajęcia grupowe przeznaczone dla 6 osób (młodzieży
z autyzmem wysokofunkcjonującym) zainteresowanej nowoczesnymi technologiami. Odbędzie się 10 zajęć po 2 godziny.

6. Zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne – zajęcia indywidualne dla 16 beneficjentów w wymiarze 25 godzin dla każdego
z wykorzystaniem terapii pedagogicznej, logopedycznej, terapii integracji sensorycznej, logorytmiki, terapii taktylnej, pedagogiki zabawy
i metody Weroniki Sherborne. 

Nabór rozpocznie się w dniu 02 marca 2015 roku. Zgłoszenia oraz informacje na temat kryteriów i odpłatności ukażą się w przyszłym tygodniu na naszej stronie w zakładce Dla rodziców-Nabory

Czasopismo REWALIDACJA

Miło nam poinformować, iż nasza Fundacja nawiązała współpracę z Redakcją czasopisma  REWALIDACJA. Zamieszczane są tam
najnowsze artykuły praktyków – nauczycieli i terapeutów pracujących na co dzień z osobami niepełnosprawnymi, pragnących
podzielić się swoimi doświadczeniami.

Przekazując darowiznę na cele statutowe Fundacji udostępniamy poszczególne artykuły ( 3zł)
lub całość danego numeru (10zł)  jako plik pdf – aktualnie dostępny jest najnowszy 1(38)/2015.
Prosimy również o wysłanie info na maila o dokonanej wpłacie.
  w tym numerze…

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO „BIAŁYSTOK O KAŻDEJ PORZE”

Dnia 28 stycznia 2015 roku odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego
„Białystok o każdej porze”.
Na konkurs wpłynęło 41 pięknych i ciekawych prac plastycznych przedstawiających Białystok.

Po długiej naradzie Jury zadecydowało:

KATEGORIA DZIECI do 10 roku życia

I MIEJSCE

Adam Giżewski

Dominik Hurcewicz

Marek Półtorak

I MIEJSCE ADAM GIEWSKI DOMINIK HURCEWICZ MAREK PÓŁTORAK Przedszkole Barwny Świat_wynik_wynik

Integracyjny Punkt Przedszkolny „Barwny Świat” W Białymstoku Odział „Kolorowe Zuchy”

Nauczyciel: Nasiadka Marta, Przemysław Kieżel

II MIEJSCE

Oliwia Wierzbicka

II MIEJSCE OLIWIA WIERZBICKA 1 część_wynik_wynik II MIEJSCE OLIWIA WIERZBICKA Przedszkole Tęczowy Promyk 2 część_wynik_wynik

Niepubliczne Przedszkolne „Tęczowy Promyk” Z Oddziałami Integracyjnymi I Specjalnymi  W Białymstoku

Nauczyciel: Małgorzata Piasecka – Pawłowicz, Katarzyna Paszkowska

III MIEJSCE

Aleksander Ignatiuk

Niepubliczne Przedszkolne „Tęczowy Promyk” Z Oddziałami Integracyjnymi I Specjalnymi  W Białymstoku

Nauczyciel: Małgorzata Piasecka – Pawłowicz, Katarzyna Paszkowska

III MIEJSCE ALEKSANDER IGNATIUK PRZEDSZKOLE TĘCZOWY PROMYK_wynik_wynik

WYRÓŻNIENIE

Jakub Gawłowski

Niepubliczne Przedszkolne „Tęczowy Promyk” Z Oddziałami Integracyjnymi I Specjalnymi  W Białymstoku

Nauczyciel: Małgorzata Piasecka – Pawłowicz, Katarzyna Paszkowska

WYRÓŻNIENIE JAKUB GAWŁOWSKI PRZEDSZKOLE TĘCZOWY PROMYK_wynik_wynik

 

KATEGORIA MŁODZIEŻ od 11 do 17 roku życia

I MIEJSCE

Daria Pura

Zespół Szkół Nr 12 W Białymstoku

Nauczyciel: Ewa Wnorowska – Kucharska

I MIEJSCE DARIA PURA  Zespół Szkół  nr 12 w  Białymstoku_wynik_wynik

 

II MIEJSCE

Michał Sajewicz

Zespół Szkół Nr 12 W Białymstoku

Nauczyciel: Katarzyna Siemienowicz

II MIEJSCE MICHAŁ SAJEWICZ Zespół Szkół  nr 12 w  Białymstoku_wynik_wynik

 

III MIEJSCE

Gabriela Krasowska

Szkoła Podstawowa Nr 45

Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1

Nauczyciel: Katarzyna Weiss

III MIEJSCE GABRIELA KRASOWSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 w B_stoku_wynik_wynik

 

KATEGORIA DOROŚLI od 18 roku życia

I MIEJSCE

Katarzyna Iwanicka

WTZ Caritas Archidecezji Białostockiej

Opiekun: Katarzyna Łasiewicka – Charakiewicz

I MIEJSCE KATARZYNA IWANICKA WTZ CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ_wynik_wynik

 

II MIEJSCE

Kamila Andruszkiewicz

Zespół Szkół Nr 12 w Białymstoku

Nauczyciel: Ewa Fiedorczuk

II MIEJSCE KAMILA ANDRUSZKIEWICZ WTZ CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ_wynik_wynik

 

III MIEJSCE

Agnieszka Majer

WTZ Caritas Archidecezji Białostockiej

Opiekun: Katarzyna Łasiewicka – Charakiewicz

III MIEJSCE AGNIESZKA MAJER WTZ CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ_wynik_wynik

Pozostałe prace

NAGRODY UFUNDOWALI:

Wedel      Savona      BellaVita      ChilliPizza

Wszystkich uczestników konkursu zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów i nagród 18 lutego 2015 roku o godzinie 16.00 na ul. Antoniukowskiej 11 lok. 1.3 w Białymstoku.

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!