Google+

Autyzm 2015 – umowa z UM w Białymstoku

W dniu 19 lutego 2015 roku zawarliśmy umowę z Prezydentem Miasta Białegostoku na realizację zadania publicznego pod nazwą „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem”.

Nasz projekt pod tytułem „CHCĘ  – POTRAFIĘ” realizowany będzie w okresie od 01.III. 2015 – 15.XII.2015 roku. W ramach tego projektu przewidziano:

1)

Realizacja zadania publicznego dotyczącego całościowych programów terapeutycznych dla dzieci z autyzmem i ich rodzin odbywać się będzie w formie zajęć warsztatowych
i terapeutycznych w ramach Rodzinnego klubu terapeutycznego.

Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 3 godzin tygodniowo przez okres 10 tygodni (łącznie 30 godzin zajęć). 

2)

 1. Trening umiejętności społecznych – zajęcia grupowe realizowane w wymiarze 8 spotkań po 2 godziny dla 6 beneficjentów.

2. Zajęcia psychoruchowe z elementami muzykoterapii – zajęcia grupowe realizowane w wymiarze 12 spotkań po 1 godzinie,
dla 8 beneficjentów. 

3. LEGO terapia– zajęcia grupowe realizowane w wymiarze 10 spotkań po 2 godziny dla 6 beneficjentów. Zajęcia będą prowadzone
z wykorzystaniem klocków LEGO- posiadających walory terapeutyczne, bazujące na zainteresowaniach wielu dzieci z autyzmem,
które będzie motywowało do uczenia się i zmiany zachowania.

4. Zajęcia grupowe z wykorzystaniem golfa jako metody rozwijającej umiejętności społeczne – zajęcia grupowe przeznaczone dla
6 beneficjentów, obejmą 8 spotkań po 4 godziny i odbywać się będą na polu golfowym. W programie zajęć oprócz nauki gry w golfa realizowane będą elementy treningu społecznego.

5. Zajęcia grupowe z elementami technologii IT (wprowadzenie do zawodu) – zajęcia grupowe przeznaczone dla 6 osób (młodzieży
z autyzmem wysokofunkcjonującym) zainteresowanej nowoczesnymi technologiami. Odbędzie się 10 zajęć po 2 godziny.

6. Zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne – zajęcia indywidualne dla 16 beneficjentów w wymiarze 25 godzin dla każdego
z wykorzystaniem terapii pedagogicznej, logopedycznej, terapii integracji sensorycznej, logorytmiki, terapii taktylnej, pedagogiki zabawy
i metody Weroniki Sherborne. 

Nabór rozpocznie się w dniu 02 marca 2015 roku. Zgłoszenia oraz informacje na temat kryteriów i odpłatności ukażą się w przyszłym tygodniu na naszej stronie w zakładce Dla rodziców-Nabory