Google+

Grupy zabawowe

Grupy zabawowe to przestrzeń do spotkania się rodziców małych dzieci (6-18 miesięcy) z prowadzącymi specjalistami (psycholog, pedagog)
oraz ze sobą nawzajem. Spotkania są okazją do wychodzenia rodzin „na zewnątrz”, doświadczania sytuacji społecznych zarówno przez rodziców,
jak i dzieci. Na zajęciach prezentowane będą zabawy, piosenki, ćwiczenia ruchowe, masażyki, tańce. Spotkania angażują wszystkie zmysły
maluchów i pozytywnie wpływają na interakcje pomiędzy rodzicami i dziećmi. Ważnym aspektem grupy zabawowej będzie również
możliwość skonsultowania wątpliwości dotyczących przebiegu rozwoju dziecka ze specjalistami na co dzień zajmującymi się pracą
z małymi dziećmi, co pozytywnie wpłynie na możliwość wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych (w tym autyzmu).

grupa-zabawowa