Google+

Nabór do projektu „ROZWINĄĆ SKRZYDŁA”, we współpracy z UM w Białymstoku.

Zakończył się nabór dla osób mieszkających w Białymstoku do realizacji projektu we współpracy z UM w Białymstoku „ROZWINĄĆ SKRZYDŁA”.

Jest to zadanie w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2014 rok. W ramach zadania odbędą się następujące zajęcia i szkolenia:

  • Rodzinny Klub Terapeutyczny dla grupy 6 rodzin.
  • Szkolenie „PIERWSZE KROKI Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM”- minimum 5 rodzin.
  • Trening Umiejętności Społecznych.
  • Zajęcia psychoruchowe z elementami muzykoterapii.
  • Zajęcia grupowe z wykorzystaniem gry w golfa jako metody rozwijającej umiejętności społeczne.
  • Zajęcia grupowe z elementami technologii IT.
  • Indywidualne zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne dla 16 dzieci.

 

NABÓR TRWA od 26 lutego 2014 do 10 marca 2014 roku.

Więcej informacji i kryteria dotyczące beneficjentów można znaleźć w zakładce Nabory.