Google+

Nabór – UM 2015

Ogłaszamy nabór dla osób mieszkających w Białymstoku
do realizacji projektu we współpracy z UM w Białymstoku – rozstrzygnięcie

„CHCĘ-POTRAFIĘ”

Zadanie w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2015 rok:

1. Rodzinny Klub Terapeutyczny dla grupy 6 rodzin.
Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 3 godzin tygodniowo przez okres 10 tygodni (łącznie 30 godzin zajęć). W ramach klubu rodzice realizować będą program zajęć grupowych z elementami grupy wsparcia prowadzony przez specjalistę-trenera, w tym samym czasie dzieci uczestniczyć będą w zajęciach z elementami treningu umiejętności społeczno-emocjonalnych -dzieci w wieku szkolnym.
dopłata uczestnika – 140zł

2. Trening Umiejętności Społecznych – zajęcia grupowe realizowane w wymiarze 8 spotkań po 2 godziny, dla 6 beneficjentów uczniów szkół podstawowych i/lub gimnazjum.
dopłata uczestnika – 100zł

3. Zajęcia psychoruchowe z elementami muzykoterapii – zajęcia grupowe 12 spotkań po 1 godzinie, dla 8 beneficjentów dzieci w wieku przedszkolnym i/lub szkolnym.
dopłata uczestnika – 100zł

4. LEGO terapia – zajęcia grupowe 10 spotkań po 2 godziny dla 6 beneficjentów – dzieci w wieku szkolnym.
dopłata uczestnika – 120zł

5. Zajęcia grupowe z wykorzystaniem gry w golfa jako metody rozwijającej umiejętności społeczne – zajęcia grupowe przeznaczone dla 6 dzieci w wieku szkolnym lub gimnazjalnym, obejmą 8 spotkań po 4 godziny i odbywać się będą na polu golfowym (dojazd we własnym zakresie – ok 35km).
dopłata uczestnika – 80zł

6. Zajęcia grupowe z elementami technologii IT (przygotowanie do zawodu – zajęcia grupowe przeznaczone dla 6 młodzieży (uczniów gimnazjów i/lub szkół średnich – posiadających laptopy) z autyzmem (wysokofunkcjonującym), Zespołem Aspergera zainteresowanej nowoczesnymi technologiami. Realizowane będą w wymiarze 10 zajęć po 2 godziny.
dopłata uczestnika – 120zł

7. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne dla 16 dzieci.
Zajęcia indywidualne w wymiarze 25 godzin dla każdego dziecka z wykorzystaniem terapii pedagogicznej, logopedycznej, terapii integracji sensorycznej, logorytmiki, terapii taktylnej, pedagogiki zabawy i metody Weroniki Sherborne.
dopłata uczestnika – 130zł

NABÓR TRWA od 02 marca 2015 do 10 marca 2015 roku.

Dopłata do zajęć płatna na nowe konto Fundacji:
Bank BGŻ 74 2030 0045 1110 0000 0394 7740
– po informacji o zakwalifikowaniu się na zajęcia.

Kryteria dla beneficjentów:
1. Wymagania formalne:
a) zameldowanie w Białymstoku,
b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.
c) wypełnienie zgłoszenia i złożenie w siedzibie fundacji w terminie do dnia 10.03.2015.
2. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji mają osoby:
a) ze zdiagnozowanym autyzmem lub Zespołem Aspergera w okresie od 1 stycznia 2014r. do chwili obecnej,
b) dotychczas niekorzystające z projektów realizowanych przez Fundację,
a ponadto:
c) data wpływu prawidłowo wypełnionych i podpisanych zgłoszeń,
d) regularne uczestnictwo w poprzednim projekcie,
e) w procesie rekrutacji do zajęć grupowych będzie uwzględniana dyspozycyjność kandydatów – grupy będą utworzone z uczestników o zbliżonym poziomie funkcjonowania społecznego i wieku, podobnych umiejętnościach, zainteresowaniach,
f) rodzic/opiekun prawny zobowiązany zostanie do podpisania oświadczenia
o systematycznym uczestniczeniu dziecka w zajęciach.

zgłoszenie – pdf-120x120 ikona-doc