Google+

Projekt we współpracy z ROPS

Wspólny projekt ROPS z Fundacją Syriusz

2013

W SFERZE DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Realizacja zadania „Popularyzowane wczesnej interwencji, profilaktyki i jej wpływu na proces rehabilitacji” będzie polegała na zorganizowaniu spotkań warsztatowych pod hasłem „LEPSZE JUTRO” adresowanych do rodziców małych dzieci, rodziców dzieci o zaburzonym rozwoju lub zagrożonych niepełnosprawnością, nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego oraz pracowników sektora usług socjalnych.
Warsztaty poprowadzą specjaliści pracujący w PPP MENTOR (psycholog, pedagog specjalny) posiadający doświadczenie w zakresie wspomagania wczesnego rozwoju dziecka.
Tematyka spotkań dotyczyła będzie różnych aspektów niepełnosprawności a w szczególności propagowania wczesnej interwencji.
Realizacja zadania odbywać się będzie w formie nie mniej niż 10 warsztatów pod hasłem „LEPSZE JUTRO”, które zostaną zorganizowane na terenie przedszkoli w województwie podlaskim, o następującej tematyce:

1. Prawidłowy przebieg rozwoju dziecka w wieku 0-3.
2. Wczesna interwencja i jej wpływ na funkcjonowanie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego
3. Prawne uwarunkowania niepełnosprawności
4. Potrzeby dziecka niepełnosprawnego – trudności w ich zaspokajaniu.
5. Postawy rodzicielskie wobec dziecka niepełnosprawnego, ich wpływ na jego optymalny rozwój i realizację celów rewalidacyjnych.

lep-a                 lep-b

Łącznie zaplanowano 8 spotkań warsztatowych zorganizowanych w przedszkolach województwa podlaskiego, po 4 godziny (45 minutowe) na każde spotkanie. Zajęcia prowadzić będzie jednocześnie 2 trenerów – specjalistów z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju (psycholog, pedagog specjalny). W trakcie warsztatów przewiduje się 20 minutową przerwę kawową.

Spotkania odbędą się w miesiącach wrzesień-listopad. Dokładne daty podane będą we wrześniu.

ulotka-1      ulotka-2

Lista przedszkoli biorących udział w projekcie „LEPSZE JUTRO”

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Żeromskiego 4
17-100 Bielsk Podlaski
tel.: 85 730 26 21

Przedszkole w Mońkach
ul. Głowackiego 2
19-100 Mońki
tel.: 85 716 23 58

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem
ŚWIAT MALUCHA
ul. Armii Krajowej 3
tel.: 86 275 08 08

Przedszkole im. Jana Pawła II
ul. Grodzieńska 21
16-140 Korycin
tel.: 85 721 90 40

Przedszkole nr 1 w Łapach
ul. Polna 27
18-100 Łapy
tel.: 85 715 27 44

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie
ul. Mickiewicza 20
16-060 Zabłudów
tel.: 85 718 80 20

Gminne Przedszkole w Michałowie
ul. Leśna 3
16-050 Michałowo
tel.: 85 718 90 27

Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II.
ul. Powstania Styczniowego 4
16-070 Choroszcz
tel.: 85 719 10 07