Google+

„RUCH-ZABAWA-ROZWÓJ”

Zajęcia grupowe dla dwóch grup dzieci z autyzmem i/lub Zespołem Aspergera i ich rodzin metodą Weroniki Sherborne.
Odbędzie się 11 spotkań dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz 10 spotkań dla dzieci w wieku 7-10 lat. Każde spotkanie trwać będzie 1 godzinę zegarową i prowadzone będzie przez dwóch terapeutów.

Założeniem tej metody jest rozwijanie przez ruch świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni
i działanie w niej, dzielenie przestrzeni z innymi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Metodę Weroniki Sherborne zalicza się do niewerbalnych treningów interpersonalnych. Zajęcia w grupie są szansą na zdobywanie
i wzbogacanie doświadczeń społecznych. Mogą one pomóc dziecku w nauce bycia z innymi oraz czerpania satysfakcji z różnych form
kontaktów społecznych.

Ogółem w zajęciach planowany  jest udział 16 dzieci  ze zdiagnozowanym autyzmem i/lub Zespołem Aspergera plus jedno z rodziców w 2 grupach. Każdą z grup stanowić będzie 8 dzieci w wieku przedszkolnym( 3-6 lat i młodszym szkolnym (7-10 lat) wraz z jednym rodzicem, mieszkających na terenie województwa podlaskiego.