Google+

Współpraca z UM w Białymstoku

Współpraca z UM w Białymstoku

2013

 

Zadanie publiczne w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem w roku 2013 w ramach konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Białegostoku i dotowanego przez Gminę Białystok.

W ramach tego projektu Fundacja:
1. Zorganizuje cykl spotkań warsztatowych pod hasłem: „TRENING SKUTECZNEJ RODZINY”
m.in. o tematyce:
– Rodzina a trudne zachowania dziecka z autyzmem – strategia radzenia sobie
z najczęściej występującymi trudnymi zachowaniami,
– Rodzina w procesie usprawniania dziecka z autyzmem,
– Autyzm a dojrzewanie,
2. Zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem:
– cykl zajęć grupowych mających na celu rehabilitację społeczną beneficjentów projektu –
Trening Umiejętności Społecznych,
– terapię indywidualną mającą na celu usprawnianie funkcjonowania psychospołecznego
i ogólnorozwojowego dziecka z autyzmem z wykorzystaniem różnych form terapii
(logopedyczna, AAC – alternatywne metody komunikacji, arteterapia, niewerbalny
trening interpersonalny metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – zajęcia dla
rodzica i dziecka).