Google+

Zakończył się projekt realizowany we współpracy z ROPS w Białymstoku „NASZE DZIECKO MA AUTYZM”

Zakończył się projekt realizowany we współpracy z ROPS w Białymstoku „NASZE DZIECKO MA AUTYZM”

Projekt ROPS

Projekt „Nasze dziecko ma autyzm”

21 września odbyło się ostatnie już spotkanie dzieci i rodziców biorących udział w projekcie.

Białostocki projekt "Nasze dziecko ma autyzm"

Dzieci uczestniczyły w zajęciach grupowych, zaś rodzice w warsztatach szkoleniowych.