Google+

Wykaz placówek posiadających Certyfikat

 Nazwa placówki
Data uzyskania certyfikatu
Informacja o placówce
Kontakt
1.Białostockie Stowarzyszenie Taekwondo o Obroonych Systemów "BeSTiOS"30.07.2015Placówka od 2011 roku prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz promowanie sportu wśród osób niepełnosprawnychul. Zagórna 2d, 15-820 Białystok
tel. 602 388 911
bestios@bestios.pl
www.bestios.pl
2.Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku01.12.2016Szkoła kształci uczniów w klasach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.ul. Sienkiewicza 57
15-002 Białystok
tel. 85 675 00 77
e-mail: sekretariat@zstio.net.pl
www.zstio.net.pl