Google+

Archiwum

W ramach nowego projektu ze środków PFRON pod hasłem „JESTEŚMY RAZEM” mającego na celu przede wszystkim przeszkolenie  osób chętnych do pracy jako wolontariusze ogłaszamy nabór na jednodniowe warsztaty dla 20 dzieci i ich opiekunów
„OZDOBY CHOINKOWE”
w Lipowym Moście

Termin: 07.12.2014

Miejsce: Lipowy Most (dojazd bezpłatny wynajętym autokarem).

Uczestnicy: 20 dzieci niepełnosprawnych (wraz z rodzicem/opiekunem prawnym) ze zdiagnozowanym autyzmem (wysokofunkcjonujące) lub Zespołem Aspergera w wieku 9 – 16 lat, zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego oraz 10 przeszkolonych wolontariuszy.

Termin naboru  od 17.11.2014 – 01.12.2014

Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Fundacji, ul. Antoniukowska 11,

Program:

14.00 wyjazd spod siedziby Fundacji autokarem

15.00 – 17.00 – warsztaty

17.00 – 18.00 – ognisko/poczęstunek

19.00 powrót do Białegostok

——————————————————–

Zbieramy zgłoszenia chętnych do udziału w odpłatnych grupowych zajęciach przeznaczonych dla młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów z autyzmem (wysokofunkcjonującej) lub Zespołem Asperegera zainteresowanej technologiami IT.

Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji społecznych z wykorzystaniem technologii IT.

Czas trwania każdego spotkania to 2 godziny, realizowane raz w tygodniu.

Prowadzący: pedagog specjalny i informatyk

Liczba uczestników 6-7 osób.

Zgłoszenia mogą byćprzyjmujemy telefoniczne, pocztą elektroniczną lub osobiście w siedzibie fundacji, rejestracji NZOZ Axon.

Odpłatność za zajęcia wynosi 60zł od osoby za każde dwugodzinne spotkanie.

——————————–

NOWY PROJEKT

Lista osób zakwalifikowanych do projektu

„SŁUCHAM-ROZUMIEM-MÓWIĘ” to nowy projekt skierowany głównie do dzieci i młodzieży z autyzmem lub Zespołem Aspergera spoza Białegostoku, realizowany przy wsparciu środków z PFRON. Nabór uczestników trwać będzie od 18.08.2014 do 29.08.2014 roku.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

     1. Zajęcia dla grupy 5 dzieci w wieku szkolnym – Trening Umiejętności Społecznych – 16 godz.

 

     1. Zajęcia dla grupy 5 dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodzin – Trening Umiejętności Społecznych (dla dzieci-16 godz.)
      – Klub terapeutyczny (dla rodzin-16 godz.)

 

     1. Zajęcia grupowe z wykorzystaniem gry w golfa jako metody rozwijającej umiejętności społeczne młodzieży-
      grupa 6 osobowa (4 spotkania po 4 godziny).

 

    1. Indywidualne zajęcia dla 14 dzieci obejmujące terapię zaburzeń mowy oraz porozumiewania się – 10 godz./osobę.

Odpłatność za zajęcia wynosi 70 złotych od osoby na konto Fundacji w tytule wpłaty proszę wpisać:

imię i nazwisko dziecka – udział w projekcie SŁUCHAM-ROZUMIEM-MÓWIĘ

Kryteria dla beneficjentów:

Wymagania formalne:

   • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.
   • wypełnienie zgłoszenia i złożenie w siedzibie fundacji w terminie do dnia 29.08.2014.

Pierwszeństwo w procesie rekrutacji mają osoby:

   • ze zdiagnozowanym autyzmem lub Zespołem Aspergera w okresie od 1 stycznia 2014r. do chwili obecnej,
   • dotychczas niekorzystające z projektów realizowanych przez Fundację,

a ponadto:

   • data wpływu prawidłowo wypełnionych i podpisanych zgłoszeń,
   • regularne uczestnictwo w poprzednim projekcie,
   • w procesie rekrutacji do zajęć grupowych będzie uwzględniana dyspozycyjność kandydatów – grupy będą utworzone z uczestników o zbliżonym poziomie funkcjonowania społecznego i wieku, podobnych umiejętnościach, zainteresowaniach,
   • rodzic/opiekun prawny zobowiązany zostanie do podpisania oświadczenia o systematycznym uczestniczeniu dziecka w zajęciach.

Zgłoszenia dostępne w siedzibie Fundacji w dni powszednie w godz. 10.00 – 19.00

lub pobierz tutaj: doc  pdf

W przypadku problemów z przeglądarką Firefox należy skopiować i wkleić podany adres w okienku adresu- http://www.fundacjasyriusz.pl/assets/zg-pfron.doc lub http://www.fundacjasyriusz.pl/assets/zg-pfron.pdf

Jeżeli chcesz mieć podgląd plików pdf bezpośrednio w przeglądarce Firefox zainstaluj dodatek pdf js z tej strony https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/pdfjs/

—————————————

Zakończył się nabór dla osób mieszkających w Białymstoku
do realizacji projektu we współpracy z UM w Białymstoku

„ROZWINĄĆ SKRZYDŁA” – lista osób zakwalifikowanych

Zadanie w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2014 rok:

  • Rodzinny Klub Terapeutyczny dla grupy 6 rodzin.

Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 3 godzin tygodniowo przez okres 12 tygodni (łącznie 36 godzin zajęć). W ramach klubu rodzice realizować będą program zajęć grupowych z elementami grupy wsparcia prowadzony przez specjalistę-trenera, w tym samym czasie dzieci uczestniczyć będą w zajęciach z elementami treningu umiejętności społeczno-emocjonalnych -dzieci w wieku 9-12 lat.

  • Szkolenie „PIERWSZE KROKI Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM”- minimum 5 rodzin.

Szkolenie realizowane będzie w cyklu 3 spotkań po 4 godziny.
Tematy poszczególnych spotkań będą następujące:
– Diagnoza autyzmu i co dalej?
– Moje dziecko – jak widzi i odbiera świat?
– Metody terapii dziecka z autyzmem – jak pomóc dziecku?

  • Trening Umiejętności Społecznych

– zajęcia grupowe realizowane w wymiarze 15 spotkań po 2 godziny, dla 5 beneficjentów uczniów szkół podstawowych.

  • Zajęcia psychoruchowe z elementami muzykoterapii

– zajęcia grupowe 12 spotkań po 1 godzinie, dla 8 beneficjentów dzieci w wieku przedszkolnym.

  • Zajęcia grupowe z wykorzystaniem gry w golfa jako metody rozwijającej umiejętności społeczne

– zajęcia grupowe przeznaczone dla 6 dzieci w wieku 7-13 lat, obejmą 7 spotkań po 4 godziny i odbywać się będą na polu golfowym (dojazd we własnym zakresie – ok 35km).

  • Zajęcia grupowe z elementami technologii IT

przygotowanie do zawodu – zajęcia grupowe przeznaczone dla 5 młodzieży (uczniów gimnazjów i/lub szkół średnich – posiadających laptopy) z autyzmem (wysokofunkcjonującym), Zespołem Aspergera zainteresowanej nowoczesnymi technologiami. Realizowane będą w wymiarze 12 zajęć po 2 godziny.

  • Indywidualne zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne dla 16 dzieci.

Zajęcia indywidualne w wymiarze 30 godzin dla każdego dziecka z wykorzystaniem terapii pedagogicznej, logopedycznej, terapii integracji sensorycznej, logorytmiki, terapii taktylnej, pedagogiki zabawy i metody Weroniki Sherborne.

NABÓR TRWA od 26 lutego 2014 do 10 marca 2014 roku.

Kryteria dla beneficjentów:

  1. Wymagania formalne:
   • zameldowanie w Białymstoku,
   • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.
   • wypełnienie zgłoszenia i złożenie w siedzibie fundacji w terminie do dnia 10.03.2014.
  1. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji mają osoby:
   • ze zdiagnozowanym autyzmem lub Zespołem Aspergera w okresie od 1 stycznia 2013r. do chwili obecnej,
   • dotychczas niekorzystające z projektów realizowanych przez Fundację,

a ponadto:

   • data wpływu prawidłowo wypełnionych i podpisanych zgłoszeń,
   • regularne uczestnictwo w poprzednim projekcie,
   • w procesie rekrutacji do zajęć grupowych będzie uwzględniana dyspozycyjność kandydatów – grupy będą utworzone z uczestników o zbliżonym poziomie funkcjonowania społecznego i wieku, podobnych umiejętnościach, zainteresowaniach,
   • rodzic/opiekun prawny zobowiązany zostanie do podpisania oświadczenia o systematycznym uczestniczeniu dziecka w zajęciach.

Zgłoszenia dostępne w siedzibie Fundacji w dni powszednie w godz. 10.00 – 19.00
lub poniżej

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE DLA RODZICÓW
ZGŁOSZENIE NA ZAJĘCIA