Google+

O nas

Witamy na naszej stronie.

Nasza Fundacja powołana została w celu niesienia pomocy osobom niepełno-sprawnym i ich rodzinom, a w szczególności dzieciom i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością intelektualną.
Z roku na rok zwiększa się liczba dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem.
W ubiegłym roku do Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju w Białymstoku zgłosiło się ponad 250 dzieci zamieszkałych na terenie naszego województwa celem postawienia diagnozy klinicznej i funkcjonalnej (dane uzyskane z NZOZ AXON, ul. Leszczynowa 40).
Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym powodującym problemy z integracją wrażeń zmysłowych, nieprawidłowe przetwarzanie bodźców sensorycznych, trudności z rozpoznawaniem i klasyfikowaniem nieoczekiwanych nowych bodźców. Typowe dla osób z zaburzeniami autystycznymi jest odsuwanie się od swego otoczenia i ludzi, jako reakcja obronna przed ogromem bodźców, z których uporządkowaniem nie radzi sobie osoba zaburzona. Problemy w komunikacji, nieumiejętność wyrażania swoich potrzeb, lęk przed nieuporządkowanymi bodźcami ze świata zewnętrznego, ale i wewnętrznego wywołują specyficzne problemy w funkcjonowaniu tych osób, które mają wyraz w ich sposobie zachowania się, często odbieranego jako dziwne, niezrozumiałe lub też jako nieakceptowane społecznie, zwłaszcza podczas prezentowania zachowań trudnych, stereotypowych czy agresywnych.
Problemy te wywołują izolację społeczną tych osób, obawy i niechęć otoczenia, ale jednocześnie wpływają na decyzje rodziców o wycofaniu się wraz ze swym zaburzonym dzieckiem z kontaktów społecznych, w celu uniknięcia przykrych lub trudnych sytuacji i reakcji innych osób. Staramy się pozyskiwać środki finansowe z różnych źródeł, aby umożliwić większej liczbie dzieci udział w zajęciach indywidualnych i grupowych, które spełniając swój cel rehabilitacyjny i terapeutyczny, poprawią ich funkcjonowanie w domu i środowisku rówieśniczym.
Mamy nadzieję, że grono naszych przyjaciół będzie się stale powiększać.

Zarząd Fundacji