Google+

Konkursy

Zapraszamy do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym dla dzieci i rodziców

„MÓJ PRZYJACIEL Z LITERACKIEJ KRAINY”

REGULAMIN

——————————————————————-

Fundacja „Syriusz” oraz NZOZ AXON w ramach akcji „Na niebiesko 2015”
zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt.
„To jest mój świat”

Zgłoszenie do pobrania – ikona-doc

CELE KONKURSU

1. Propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu
2, Uwrażliwianie uczniów w zakresie problemów funkcjonowania osób z zaburzeniami autystycznymi
3, Kształtowanie postaw poszanowania dla „inności”, tolerancji i akceptacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie
4. Propagowanie i rozwijanie zdolności plastycznych oraz umiejętności stosowania różnych technik plastycznych
5. Promowanie młodych talentów

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych miasta Białystok.
2. Format prac A-4.
3. Technika wykonania – dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, wycinanka).

Wyklucza się użycie materiałów nietrwałych tj. piasek, kasza, ryż, itd. oraz materiałów naturalnych tj. kamienie, kawałki drewna, mech itp.

4. Kryteria oceny prac: trafność, samodzielność wykonania, estetyka, pomysłowość.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. Ilość prac z jednej placówki nie jest ograniczona.
6. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez jednego autora (prace zbiorowe nie podlegają ocenie)
7. Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona metryczką (imię i nazwisko autora pracy, klasa, nazwa placówki, imię i nazwisko instruktora plastycznego oraz zgodę rodziców/opiekunów na podanie do publicznej wiadomości danych osobowych dziecka)
8. Prace plastyczne wraz z dołączoną kartą uczestnictwa prosimy składać osobiście lub drogą pocztową na adres:

Fundacja „Syriusz”

Ul. Antoniukowska 11, lok. 1.3

15-740 Białystok

 

z dopiskiem „Konkurs plastyczny – To jest mój świat”

9. Termin składania prac upływa 23 kwietnia 2015 roku
10. Prace dostarczone po terminie określonym w pkt 9. nie będą brane pod uwagę.
11. Prace przechodzą na własność Organizatorów Konkursu wraz z prawami autorskimi do ich publikacji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do swobodnego rozporządzania pracami bez wypłaty ewentualnych honorariów i zgody autorów.
12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 04.2015 r.
13. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.
14. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych Organizatorów http://www.fundacjasyriusz.pl oraz http://mentor-med.pl/axon.php
15. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Konkurs jest częścią akcji „Na niebiesko 2015”, która ma na celu upowszechnienie wiedzy nt. autyzmu oraz budowanie postawy tolerancji i akceptacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie (szczegóły akcji można znaleźć na stronie białostockiego oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu http://www.kta.bialystok.pl)

 

Z wybranych prac planowana jest wystawa. Szczegółowe informacje dotyczące wystawy Organizatorzy udostępnią na swoich stronach internetowych http://www.fundacjasyriusz.pl oraz http://mentor-med.pl/axon.php

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy biuro@fundacjasyriusz.pl lub telefoniczny pod numerem 517-712-425.
Osoba odpowiedzialna – Kinga Wiśniowska

Zgłoszenie do pobrania – ikona-doc

————————————————————————————————————–

18 lutego 2015 roku o godzinie 16.00 odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego „Białystok o każdej porze”,  zostały wręczone dyplomy i nagrody.

Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni twórczej i ekspresji plastycznej oraz integracja środowisk.

10 prac zostało nagrodzonych w następujących kategoriach:
KATEGORIA DZIECI do 10 roku życia,
KATEGORIA MŁODZIEŻ od 11 do 17 roku życia,
KATEGORIA DOROŚLI od 18 roku życia.

Uczestnikom konkursu jeszcze raz SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

P1040526

KONKURS PLASTYCZNY

 „BIAŁYSTOK O KAŻDEJ PORZE” – ROZSTRZYGNIĘCIE 

Białystok

Cele konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni twórczej i ekspresji plastycznej,
 • integracja środowisk.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z placówek specjalnych
 • oraz integracyjnych.
 • Wielkość prac – A4.
 • Technika prac – dowolna.
 • Każdy autor może zgłosić jedną pracę.
 • Ilość nadsyłanych prac z danej placówki jest nieograniczona.
 • Prace należy dostarczyć na adres organizatora do dnia 01. 2015 r.

Każda praca powinna zawierać metryczkę z opisem:

 1. imię i nazwisko oraz wiek autora;
 2. klasa, adres i numer telefonu placówki,
 3. nazwisko i imię nauczyciela/opiekuna.

Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.

Kryteria oceny prac:

Komisja konkursowa przy ocenie prac będzie brała pod uwagę:

 • samodzielność wykonania;
 • estetykę pracy;
 • pomysłowość.

Nagrody i wyróżnienia:

Nagrody i wyróżnienia przyznaje komisja konkursowa powołana przez organizatorów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 01. 2015 r.

Informacja o laureatach i przekazaniu nagród pojawi się na stronie internetowej.

Informacje dodatkowe:

Dostarczając pracę na konkurs uczestnik: wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości jego danych osobowych.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do swobodnego rozporządzania pracami bez wypłaty ewentualnych honorariów i zgody autorów.

Ze wszystkich nadesłanych prac planowana jest wystawa.

Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy konkursu:

Ewa Łaszcz, Renata Domanowska

519 170 872

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

————————————————————————————————————–

KONKURS PLASTYCZNY
WIOSNA, ACH TO TY – roztrzygnięcie

I miejsce
MAREK PÓŁTORAK
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „BARWNY ŚWIAT” w Białymstoku

II miejsce
EWA NOWICKA
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku

III miejsce
PAULINA GUDEWICZ
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku

 

P1030914_wynik

 P1030908_wynik  P1030909_wynik

 

WYRÓŻNIENIA:

PIOTR CZAPLEJEWICZ
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku

PAWEŁ GĘŚLICKI
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku

JUSTYNA FILIPIUK
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku

JUSTYNA WASILUK
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku

P1030910_wynik P1030911_wynik P1030915_wynik P1030913_wynik539b4a8633477.jpg

KONKURS PLASTYCZNY
WIOSNA, ACH TO TY 

Cel konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni twórczej i ekspresji plastycznej.

       Warunki uczestnictwa:

     1.      Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych i uczniów klas szkoły podstawowej z placówek kształcenia specjalnego.
     2.      Wielkość i technika prac- dowolna.
     3.      Każdy uczeń może zgłosić jedną pracę.
     4.      Ilość nadsyłanych prac z danej placówki jest nieograniczona.
     5.      Prace należy dostarczyć na adres organizatora do dnia 30.04.2014r.
     6.      Każda praca powinna zawierać metryczkę z opisem:

 • imię i nazwisko ucznia;
 • klasa, numer i adres szkoły, numer telefonu;
 • nazwisko i imię nauczyciela/opiekuna.

Prace przechodzą na własność organizatora konkursu

      Kryteria oceny prac:

     1.  Prace plastyczne oceniane będą w trzech kategoriach:

 • dzieci w wieku przedszkolnym,
 • uczniowie klas I-III,
 • uczniowie klas IV-VI.

     2. Komisja konkursowa przy ocenie prac będzie brała pod uwagę: 

 • samodzielność wykonania;
 • estetykę pracy;
 • pomysłowość.

     Nagrody i wyróżnienia

     1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje komisja konkursowa powołana przez organizatorów.
     2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26. 05. 2014r.
     3. Lista nagrodzonych osób zamieszczona będzie na stronie internetowej http://www.fundacjasyriusz.pl.
      Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy konkursu:

Ewa Łaszcz, Renata Domanowska 883 444 427

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!       PLAKAT 

                

KONKURS PLASTYCZNY
WAKACYJNA RAMKA DO ZDJĘĆ

W dniu 7 września 2013 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursu „Wakacyjna ramka do zdjęć” organizowanego przez Fundacje Syriusz.

Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I Miejsce: Kinga Ostapowicz

II Miejsce: Luiza Kornelia Karczewska

III Miejsce: Weronika Romaniuk

Wyróżnienie: Eryk Zalewski

SERDECZNIE GRATULUJEMY

Organizator: Fundacja Syriusz w Białymstoku.
Cel konkursu:

• rozwijanie wyobraźni twórczej i ekspresji plastycznej.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci uczęszczających do Poradni Axon, Fundacji Syriusz, ale również do tych dzieci, które są tym konkursem zainteresowane.
2. Ramka powinna posiadać możliwość zawieszenia jej na ścianę.
3. Wielkość ramki A4 lub A5, technika ramki dowolna.
4. Ilość nadsyłanych prac jest nieograniczona.
5. Prace należy dostarczyć na adres organizatora do dnia 30.09.2013r.
6. Każda praca powinna zawierać kartkę z opisem:
• imię i nazwisko dziecka;
• wiek,
• numer telefonu i nazwisko opiekuna.
7. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
Kryteria oceny prac:
1. Komisja konkursowa przy ocenie prac będzie brała pod uwagę
• samodzielność wykonania;
• estetykę pracy;
• pomysłowość.

Nagrody i wyróżnienia:
. Nagrody i wyróżnienia przyznaje komisja konkursowa powołana przez organizatorów.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 07.10.2013 r.
3. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie.
4. Wręczenie nagród odbędzie się 11.10. 2013 r. w siedzibie Fundacji Syriusz.

Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy konkursu:
mgr Ewa Łaszcz tel. 883 4444 27,
mgr Renata Domanowska tel. 796 218 412.