Google+

Informacje i wydarzenia

W ramach Dni Otwartych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej MENTOR oraz „Miesiąca Wiedzy
na Temat Autyzmu” proponujemy Państwu bezpłatne konsultacje realizowane we współpracy
ze specjalistami Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju (NZOZ Axon)

Ze względu na duże zainteresowanie prosimy o potwierdzenie udziału w wybranych przez siebie konsultacjach telefonicznie lub osobiście w rejestracji Poradni

Projekty realizowane w 2014 roku

Współpraca z UM w Białymstoku

Współpraca z UM w Białymstoku

Zadanie publiczne w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem na 2014 rok w ramach konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Białegostoku i dotowanego przez Gminę Białystok. Czytaj więcej..

Współpraca z ROPS w Białymstoku

Wspólny projekt ROPS z Fundacją SyriuszW SFERZE DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Popularyzowane wczesnej interwencji, profilaktyki i jej wpływu na proces rehabilitacji

„LEPSZE JUTRO”
Czytaj więcej..

Projekty z udziałem środków PFRON

Projekt Fundacji Syriusz z PFRON

2014

Zadanie publiczne ogłoszone przez Zarząd Województwa Podlaskiego ze środków PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172). Czytaj więcej..