Google+

Konkurs o Białymstoku

 

KONKURS PLASTYCZNY

 „BIAŁYSTOK O KAŻDEJ PORZE”

Białystok

Cele konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni twórczej i ekspresji plastycznej,
 • integracja środowisk.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z placówek specjalnych
 • oraz integracyjnych.
 • Wielkość prac – A4.
 • Technika prac – dowolna.
 • Każdy autor może zgłosić jedną pracę.
 • Ilość nadsyłanych prac z danej placówki jest nieograniczona.
 • Prace należy dostarczyć na adres organizatora do dnia 01. 2015 r.

Każda praca powinna zawierać metryczkę z opisem:

 1. imię i nazwisko oraz wiek autora;
 2. klasa, adres i numer telefonu placówki,
 3. nazwisko i imię nauczyciela/opiekuna.

Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.

Kryteria oceny prac:

Komisja konkursowa przy ocenie prac będzie brała pod uwagę:

 • samodzielność wykonania;
 • estetykę pracy;
 • pomysłowość.

Nagrody i wyróżnienia:

Nagrody i wyróżnienia przyznaje komisja konkursowa powołana przez organizatorów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 01. 2015 r.

Informacja o laureatach i przekazaniu nagród pojawi się na stronie internetowej.

Informacje dodatkowe:

Dostarczając pracę na konkurs uczestnik: wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości jego danych osobowych.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do swobodnego rozporządzania pracami bez wypłaty ewentualnych honorariów i zgody autorów.

Ze wszystkich nadesłanych prac planowana jest wystawa.

Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy konkursu:

Ewa Łaszcz, Renata Domanowska

519 170 872

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!