Google+

Projekt we współpracy z UM w Białystoku

Współpraca z UM w Białymstoku

2014

 

Zadanie publiczne w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży     z autyzmem w roku 2014:

 

Rodzinny Klub Terapeutyczny dla grupy 6 rodzin.
Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 3 godzin tygodniowo przez okres 12 tygodni (łącznie 36 godzin zajęć). W ramach klubu rodzice realizować będą program zajęć grupowych z elementami grupy wsparcia prowadzony przez specjalistę-trenera, w tym samym czasie dzieci uczestniczyć będą w zajęciach z elementami treningu umiejętności społeczno-emocjonalnych -dzieci w wieku 9-12 lat.
Szkolenie „PIERWSZE KROKI Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM”- minimum 5 rodzin.
Szkolenie realizowane będzie w cyklu 3 spotkań po 4 godziny.
Tematy poszczególnych spotkań będą następujące:
– Diagnoza autyzmu i co dalej?
– Moje dziecko – jak widzi i odbiera świat?
– Metody terapii dziecka z autyzmem – jak pomóc dziecku?
Trening Umiejętności Społecznych
–  zajęcia grupowe realizowane w wymiarze 15 spotkań po 2 godziny, dla 5 beneficjentów uczniów szkół podstawowych.
Zajęcia psychoruchowe z elementami muzykoterapii
– zajęcia grupowe 12 spotkań po 1 godzinie, dla 8 beneficjentów dzieci w wieku przedszkolnym.
Zajęcia grupowe z wykorzystaniem gry w golfa jako metody rozwijającej umiejętności społeczne
– zajęcia grupowe przeznaczone dla 6 dzieci w wieku 7-13 lat, obejmą 7 spotkań po 4 godziny i odbywać się będą na polu golfowym (dojazd we własnym zakresie – ok 35km).
Zajęcia grupowe z elementami technologii IT
(przygotowanie do zawodu – zajęcia grupowe przeznaczone dla 5 młodzieży (uczniów gimnazjów i/lub szkół średnich – posiadających laptopy) z autyzmem (wysokofunkcjonującym), Zespołem Aspergera zainteresowanej nowoczesnymi technologiami. Realizowane będą w wymiarze 12 zajęć po 2 godziny.
Indywidualne zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne dla 16 dzieci.
Zajęcia indywidualne w wymiarze 30 godzin dla każdego dziecka z wykorzystaniem terapii pedagogicznej, logopedycznej, terapii integracji sensorycznej, logorytmiki, terapii taktylnej, pedagogiki zabawy i metody Weroniki Sherborne.

Więcej informacji w zakładce NABORY