Google+

„Z UŚMIECHEM W PRZYSZŁOŚĆ

„Z UŚMIECHEM W PRZYSZŁOŚĆ”

Indywidualne zajęcia o charakterze terapeutyczno-rehabilitacyjnym obejmą 10 dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem lub Zespołem Aspergera. Realizowane będą, w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych, przez specjalistów wykorzystujących różne metody terapii w tym pedagogiczną, psychologiczną, muzykoterapię, logorytmikę, logopedia,  i inne. Każde zakwalifikowane dziecko  skorzysta z 10 godzin w okresie realizacji projektu. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów posiadających wykształcenie do pracy dziećmi z autyzmem.

Indywidualne zajęcia dogoterapii – 30 minutowe dla 5 dzieci po 10 spotkań. Metoda ta wspomaga proces rehabilitacji i terapii z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów w celu pomocy osobom niepełnosprawnym. Jest to terapia kontaktowa z udziałem psa polegająca na wieloprofilowym usprawnianiu dzieci i dorosłych. Dogoterapia jest rodzajem pracy uzupełniającym szeroko rozumianą rehabilitację stanowi uzupełnienie całości oddziaływań terapeutycznych.

Rozpoczęcie zajęć planowane jest we wrześniu 2015 roku.

Dopłata uczestnika do zajęć wynosi  – 100zł.

Zgłoszenia przyjmowane są w rejestracji NZOZ Axon do dnia 10 sierpnia 2015 roku.

Formularz zgłoszenia:  ikona-doc pdf-120x120

Kryteria dla beneficjentów:
1. Wymagania formalne:
a) zamieszkanie na terenie województwa podlaskiego,
b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.
c) wypełnienie zgłoszenia i złożenie w siedzibie fundacji w terminie do dnia 10.08.2015.
2. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji mają osoby:
a)osoby zamieszkałe poza miastem Białystok
b)ze zdiagnozowanym autyzmem lub Zespołem Aspergera w okresie od 1 stycznia 2015r. do chwili obecnej,
c) dotychczas niekorzystające z projektów realizowanych przez Fundację,
a ponadto:
d) data wpływu prawidłowo wypełnionych i podpisanych zgłoszeń,
e) regularne uczestnictwo w poprzednim projekcie,
f) rodzic/opiekun prawny zobowiązany zostanie do podpisania oświadczenia
o systematycznym uczestniczeniu dziecka w zajęciach.