Google+

Młodzieżowy Klub ASPI

Projekt adresowany jest do 8-osobowej grupy pełnoletnich osób z diagnozą Zespołu Aspergera lub autyzmem wysokofunkcjonujący, które wymagają wsparcia w dziedzinie funkcjonowania społecznego oraz pomocy w dokonywaniu właściwych wyborów dalszego kierunku kształcenia i przyszłej drogi zawodowej.

Realizacja zadania odbywać się będzie w formie zajęć warsztatowych. Beneficjenci otrzymają wsparcie w następujących obszarach:

⇒ Wsparcie psychologiczne w tym:
– trening rozwijania samoświadomości „Ja i Zespół Aspergera, niepełnosprawność”;
– trening umiejętności społecznych potrzebnych w pracy (asertywność, umiejętność współpracy, radzenie sobie z krytyką,
prawidłowa komunikacja);
– trening radzenia sobie ze stresem;

⇒ Wsparcie szkoleniowe: w tym trening podstaw IT i prac biurowych;

⇒ Wsparcie doradcze – trening poszukiwania pracy (zasady autoprezentacji, identyfikowanie swoich mocnych i słabych stron,
tworzenie planu rozwoju zawodowego).

Każdy rodzaj wsparcia obejmuje trzy spotkania trwające 4 godziny lekcyjne.
Moderatorem spotkań jest terapeuta (psycholog lub pedagog specjalny) oraz zaproszony gość – specjalista: doradca zawodowy, psychoterapeuta, informatyk.
W czasie spotkań Klubu uczestnicy mają możliwość zagrania w gry planszowe oraz przewidywana jest przerwa kawowa.

Rozpoczęcie zajęć planowane jest we wrześniu 2015 roku.

Dopłata uczestnika do zajęć wynosi  – 80zł.

Zgłoszenia przyjmowane są w rejestracji NZOZ Akson do dnia 28 sierpnia 2015 roku.